Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2010

PF 2011 ZDEŇKA JANÍKA

      2011 Popřemýšlejte až bude po silvestru Máte na to rok Nestačí se jen divit jako člověk se narodit Tím se musíš stát              Užít dne říkáš Nezapomeň, že skončí A co bude dál ? Každý den je dar Záleží jen na tobě Jak s ním naložíš Připomínej si svoje malá výročí Je v nich tvůj život            Za hvězdných nocí poznáváme kolik má náš svět příbuzných Nebuď jak moře Nepodléhej přílivům ani odlivům Pěkné vkročení do roku, co přichází          přeje Ti Zdeněk prosinec 2010

HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ...

Obrázek
                                                                                   " Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc, tím je to jejich štěstí větší." (Jan Werich)

SILVESTROVSKÉ BILANCOVÁNÍ

Obrázek
                                                                           Podívám.li se 365 dnů zpět blogem Otavínka, nezbývá než si připomenout pár zajímavých článků. Právě končící rok byl velmi těžký. Odešlo z tohoto světa několik přátel, na které budeme stále vzpomínat.                          Tento rok jsem věnovala nejen tvorbě básníka Zdeňka Janíka, ale i dalším píseckým osobnostem. Na stránkách jsem dala prostor taky moravským tvůrcům mezi nimi nutno     připomenout jména: Bohumír Kolář, Ladislav Rusek, Zbyněk Šiška, Petr Šafránek, Jiří Květoslav Hrubý, Mirka Nohelová ad. Z osobností spjatých s Pískem pak Milan Vokroj, Martin Vokroj, Michael Štojdl, Karel Sýs, František Roman Dragoun a jeho syn, Jiří Pilka, Bára Štěpánová aj.      Pozornost jsem věnovala také kulatým jubileím mých známých spisovatelů: František Dvořák (17.4.), František Valouch (28.4.),                                    Dušan Topolský (31.10.) ,Jiří Žáček (6.11.),                               Augustin Skýpal

SVATEBNÍ

Obrázek
                                                                                                                                                          

NOVÁ KNIHA JIŘÍHO FALTUSE

Obrázek
                                                                 *   Pamatuje hodně, jenom si vzpomenout.                                  *   Veřejná zasedání byla zrušena, unikaly z ních                                        informace .                                  *   Nohy končí tam, kde všechno začíná.                                  *   Aby nepapouškoval, opičil se.                                  *   Blbost nekvete jen v každém věku, ale i v každé                                       funkci.

DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY

Obrázek
V roce 1965 byla tato písnička velkým hitem a v den naší svatby nám ji přinesl svědek nevěsty na magneťáku a tak se hrála pořád dokola. Svatbu jsme měli na písecké radnici 30.12.1965 v 11.00 hodin. Bylo velmi mrazivé dopoledne. Původně se plánovalo, že pojedu na radnici saněmi s koňmi, ale sníh roztál a tak se musela sehnat auta. Po vyřčení slůvka " ANO" jsme se přemístili do Fotografie a pak jsme odjeli na Harantovku, kde se konala hostina. Kolem 18 hodiny se odebrala mladší společnost na rozloučení s Pískem. V parku jsme se chvíli točili na dětském kolotoči, pak jsme lezli na věž děkanského kostela, odkud jsme házeli dolů rozsvícené prskavky. Parta lidí: Honzík, Vláďa, Jura, Franta, Libuška, Jarka a novomanželé se vrátila do domu až po 22 hodině.

MARTIN VOKROJ

Obrázek
Martin Vokroj : OPUS 1 (1978) Jihočeský klávesový mág, syn Milana Vokroje, zakladatel skupiny Primátor Ditrich. Spíše by se dalo říci, " jablko nepadá daleko od stromu" Dr. Milan Vokroj byl šťastný, že jeho syn podědil lásku k hudbě a literatuře.

JAN ČAREK

Obrázek
                 český spisovatel, novinář, básník, esejista, autor knih pro děti                                                                        (29.12.1898 Heřmaň u Písku - 27.3.1966 Praha)                                                                                                                                           (Rodný dům v Heřmani) Narodil se v rodině chalupníka, mládí prožil v rodišti; na gymnázium v Písku odtud docházel od roku 1910. Ještě jako jeho student byl 1917 odveden na vojnu do Uher, koncem 1918 se vrátil a téhož roku odmaturoval. Stal se železničním úředníkem; po několikaměsíční službě v Praze působil v Peruci u Loun a v Teplicích. 1921 vykonával půlroční vojenskou službu v Písku a poté pracoval v železničních dílnách v Lounech. Od roku 1929 pracoval v Praze tři roky na ředitelství drah a následně byl do 1946 zaměstnán na ministerstvu železnic. V témže roce odešel do penze. Od roku 1946 se živil se jako spisovatel z povolání. Od 20. let 20. století p

JANA KIRSCHNER

Obrázek
                                        slovenská zpěvačka se narodila 29. prosince                                                                               BLAHOPŘEJEME !!!

PETR RIMSKÝ

Obrázek
                                český písničkář dnes jubiluje. Narozen 29.12.1955.                                                                                  BLAHOPŘEJEME !!!

VYHODNOCENÍ HERALDICKÉ SOUTĚŽE

Obrázek
        Dne 1. - 20. prosince 2010 uspořádal náš kamarád Milánek jedinečnou soutěž                                           - která se setkala s velkým zájmem blogerů.  Cílem bylo najít správnou odpověď na zobrazený erb města v ČR a  SR.       S počtem 110 získaných bodů získala  Otavínka - Hana      

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Obrázek
móda tištěných vánočních a novoročních přání začala brzy po vynalezení knihtisku ? Jejich předchůdcem by mohly být grafické modlitební obrázky, které darovaly kláštery jako jednolistové kalendáře k  Novému roku. Tištěné a malované novoroční písně a přání jsou známy od 15. a 16. století. Zvláštního rozvoje doznaly v období baroka. U nás se rozdávaly grafické lístky i při obchůzce na Tři krále. Původ a historie hromadného rozšíření novoročenek v Čechách jsou nejasné. Tvrdí se však, že velkým ctitelem přáníček byl hrabě Karel Chotek (1783-1863), nejvyšší pražský purkrabí. Začal používat francouzský text                                                 PF - Pour féliciter                                                               =                                                        " pro štěstí",             který u nás   záhy zdomácněl, ale ve Francii se v dnešní době už                                                              nepoužívá                                 

NOVÁ RUBRIKA - VÍTE, ŽE . . . ?

Obrázek
Dnešním dnem startuji novou rubriku nazvanou  " VÍTE, ŽE . . . ?" , která je označena  modrým písmem                                                                                                                       Uvádí různé zajímavosti z domova i ze světa.

PAMÁTCE VELKÉHO BRATRA

Obrázek
"..skauting výrazně ovlivnil moje mládí a život, jakož i osudy mých spolužáků a přátel. Proč tomu tak bylo? Skauting má svůj zákon, to znamená určité etické desatero. Vychovává životní postoje a rozvíjí činnosti velice důležitého charakteru: dobrý skutek, obstát v těžkých situacích, cvičit si vůli, rukodělné dovednosti, umět si sám poradit. Velice cenný je vztah k přírodě, snaha jí porozumět a ošetřovat ji" ( Jiří Pilka: Výpravy proti času. Praha 2005. S. 36-37.)                                       Můj starší bratr byl o třináct let starší než já. V Písku se v roce 1946 seznámil ve skautingu s Jiřím Pilkou a navždy tak bylo toto jméno vyslovováno s patřičnou úctou v naší rodině. Já jako poválečné dítě jsem skauting nezažila. Po roce 1989 jsem byla pořád dotazována, zda jsem se s Dr. Pilkou nesešla, zda o něm nevím, či zda neexistuje nějaká kniha o píseckém skautingu. Osobně jsem měla to štěstí sejít se s Dr. Pilkou až v roce 2005. Když jsem o tomto setkání vyprávěla Mílovi,

LENKA DUSILOVÁ

Obrázek
                                       česká zpěvačka má 28. 12 . narozeniny                                                                           BLAHOPŘEJEME  !!!

27. prosince

Obrázek
              V českém kalendáři je na den 27. prosince uvedeno,                 křestní jméno  ŽANETA. V naší rodině se od nepaměti                       oslavuje svátek Jeníka, Honzy, Jana - zkrátka báječného                    muže.                                                                                                                Podle Wikipedie .cz - " Oslava svátku sv. Jana                                        Evangelisty spadá do vánočního cyklu, neboť                                        se slaví 27. prosince. Tradičně je svátek spojen                                        s žehnáním vína".                                                  BLAHOPŘEJEME !!!

JIŘÍ SOVÁK

Obrázek
  český herec, vl.jm. jiří Schmitzer (27. 12. 1920 - 6. 9. 2000) " Humor je lékem nejen proti stárnutí, ale i proti blbnutí. Protože humor je krásnou výsadou přemýšlivých, vtipných lidí."

ÚSMĚVEM KE ŠTĚSTÍ

Na Štěpána není pána, ale má-li někdo úsměv ve správný čas a na správném místě putuje ke štěstí. Toto video se umístilo na předním mistě soutěže video po česku. Rozhodně stojí za prohlídnutí. video zde

HENRY MILLER

Obrázek
americký spisovatel ( * 26.12 . 1891 - 7.6.1980)                                       je považován za představitele surrealismu.                    Narodil se v New Yorku, své dětství prožil v Brooklynu. Pokoušel se studovat na City College of New York, ale po krátké době studií nechal. Pak vystřídal mnoho zaměstnání. Od roku 1920 pracoval ve Western Union, kde začal psát. Zde se seznámil s June Edith Smith Mansfield, se kterou odjel roku 1928 na cestu po Evropě. Roku 1930 se dostal do Paříže, kde se mu zpočátku finančně vedlo velmi špatně. O rok později zde sehnal stálé zaměstnání a v Paříži zůstal až do roku 1939, kdy odjel do Řecka. V roce 1940 se vrátil do USA, kde se usadil v Kalifornii - Big Sur. Jeho tvorba a životní styl velmi ovlivnila tvorbu beat generation.                                  Citáty z díla: Být klaunem znamenalo být pěšcem osudu. Ctnostmi nazýváme věci, které jsme neudělali z lenosti, zbabělosti nebo z hlouposti. Kdykoliv se poruší nějaké tabu, znamená to něco

PAVEL FAJT

Obrázek
   český avantgardní bubeník     narozen 26. prosince BLAHOPŘEJEME ! ! !

TAK DÁVNO, DÁVNO

Obrázek
Kéž bych tak s básníkem zas mohl jít v čase tak dávno, dávno minulém, po sněhu bílém, čerstvě napadlém, v srdci hru zvonků, v duši klid! Kéž bych jak básník mého mládí zaslechl z vánoční tmy zpěv šalmají! Ač zbylí pastýři mne sotva poznají, stigma mých vzpomínek to nevyhladí... Kéž znal bych znovu dávná, dávná dětská přání, jež splnit mohou jenom andělé! Dnes už jen prosím v kapli duše setmělé, kéž Vyšší Moc všechny mé drahé chrání.                                     (Báseň i ilustrace .Ladislav Rusek)

MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ

Obrázek
                                 zpěvačka, dlouholetá členka Divadla Semafor                                  má narozeniny   25. prosince                                                                   BLAHOPŘEJEME !!!

NEVÍTANÍ VÁNOČNÍ HOSTÉ

Obrázek
Na Moravě straší někde na Štědrý den děti Perchtou a Šperechtou, pokud nezachovávají na Štedrý den půst a nezřízeně papají. Na jihu Čech chodila také Berchta a to na Budějovicku, hrozíc, že provrtá břicho nebozezem, který při sobě nosí. Na Olomoucku chodí Šperechta s vřetenem po domech  HROZÍ VYKUCHÁNÍM BŘICHA těm, kdo hodně jedí.                                                                                                         Nevím, zda u nás byla včera Šperechta, ale pokud ano, tak                         přišla se slečnou Slinivkou. A to jsem nic moc nejedla,                         dokonce jsem si letos dělala jiný salát a to z  Bystročického                          zelí, hlívy, bílku a jiných dobrot, kapra jsem si smažila, ale                          pak housku i kůži oloupala, ale nic naplat. Dala mi zas                          co proto.  Už u nás dlouho nebyla a tak musím aspoň 7 dnů být o vodě  a čaji a připravovat sváteční krmě všem ostatním.

VZÁCNĚ BÍLÁ CHVÍLE

Obrázek
                                                                               Předlouhá temná noc přerývaná horečným sněním A potom bílé probuzení Krajina zaplavená přívalem něhy země bez bolavých jizev i smutné špíny Celý svět docela jiný Na sedmero zámků mrazem uzamčená země i voda surově drsné ledové břehy Ale snad  zasaženy záplavou té něhy a čistotou oné chvíle i cesty k nám jsou sněhobílé V nich stříbrobílé stopy vedou od domu k domu a od srdce k srdci jak řetízek milý Proč ale  proč jen na tak kratičkou chvíli (Vlasta Hlůzová : Ze sbírky Tiché ozvěny, 2009)

SVÁTKY DOBRÉ POHODY

Obrázek
                      V Olomouci dne 24. 12. 2010  pohledem z balkonu                                        stromeček po léta podobný                                                    vánoční dobrůtky                                         Křížaly ze Záhoří u Písku a ovoce                                             Talířek s cukrovím                                            Perníková chajda u stromečku                                            dárečky pod stromeček                                                   Spokojený děda, který dostal                                                   nádherně nejen vypadající, ale                                                          velice dobrou vánočku                                                    Děti rozbalují dárky - knihy                                                  dědeček je nadšen novou klávesnicí                                                  babička zkouší  sluchátka                                              

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM !

Obrázek

LADOVSKÉ PŘÁNÍČKO

Obrázek
              Krásné Ladovské přáníčko od Josefa Lady jr. editora díla umělce Josefa Lady                                                                                                     

ŠTĚDRÝ DEN 2010

Obrázek
VÁNOCE 2010 Takové zvláštní vánoce Ledový dech se střídá s táním a znejistělé emoce se jenom velmi ztěžka brání tomu co pluje bez obsahu jak šedá mračna nad krajem v němž léta drobil rovnováhu v omračující nezájem Ve stáji přímo přímo v stínu jeslí kopýtka ovcí víří prach a váha kterou neunesli se střádá jako střelný prach I zodpovědnost Herodova chce po svém vstoupit do zítřka Ta hrozba v jeslích staronová                               Je tady zas a zas se ptá                                           Proč tady jsme? A co je cenné? Slova se perou se slovy Zbývá jen vložit do obrazu jak na to zítřek odpoví Právě přišlo od básníka Petra Musílka

AŽ TO CINKNE

Obrázek
                                                                     Tak jako strakatou podzimní hádanku vyřeší přes noc napadlý sníh, zabělají se nám v srdci Vánoce. A co vázlo v hlavolamech, bude náhle třpytně prosté, až do domu u stromečku cinkne něžně v dětských očích. Ruka najde bez okliky cestu k ruce. Dub dá po lupínku jmelí, ořech jádro, křivonoska klíšťky na trn, který ještě někde píchá. Nepůjdem se o půlnoci sklánět nad zrcadlem v ledu, jablko však rozkrojíme jako pradědové kdysi. Kéž nám z něho vyjde hvězda -                     (Josef Suchý )                                                      (Jitka Tláskalová)

PLÍHALOVA VÁNOČNÍ PÍSEŇ

Obrázek
                                                                       

VÁNOCE 2010

Obrázek
                                              (Ladislav Rusek) Zbyněk Šiška    OBRÁZEK Manželům Ševčíkovým    Nebe je scéna plná tanečnic    a ty tam vidíš    jen tu svoji    Je to ta co se nejvíc bojí    a hledí si tě víc a víc    Uctila by tě zralým jablíčkem    uctila by tě vším    co nemáš    když strádáš nebo když se hněváš    Umí tě podepřít i malíčkem!    Vánoce 2010    ( Dvě přáníčka od dvou kolegů, básníků a umělců, kteří  se vzájemně doplňují.)