Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2010

OTAKAR VÁVRA 99

Obrázek
Dnes slaví 99. narozeniny nestor filmové tvorby Otakar VÁVRA. Jeho filmy na motivy děl Františka Hrubína (1910-1971) jsem viděla všechny, některé několikrát. Byly to zejména filmy: Srpnová neděle, Zlatá reneta a Romance pro křídlovku. Vždy jsem přemýšla o tom, proč právě dílo oblíbeného básníka se stalo opakovanými náměty k tvorbě nádherných filmů. Je docela možné, že se oba umělci osobně znali, protože vlastně byli vrstevníci. SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME ! ! !

ROMAN DRAGOUN- ZDROJ - KRONIKÁŘ

Obrázek
S

JMÉNO ROMAN

Všichni tři jsou spjati s milovaným městem Písek. František Roman DRAGOUN , akademický malíř (1916-2005) jeho syn Roman DRAGOUN (1956) hudebník, zpěvák a skladatel - slavný nositel jména Roman z Písku Roman DUB (1970), ředitel Městské knihovny v Písku Jubilující pány a oslavence prosím, aby si vybrali, který den zasvětí oslavě. Poslechněte si nádherné písně, které složil Roman Dragoun na texty svého táty a to skladby ZDROJ a KRONIKÁŘ. Za života Mistra F. R. Dragouna vím, že k tomuto datu se vždy upínal a byl pro něj velmi důležitý. Zda ho slavil či nikoli nevím, ale vždy jsem mu telefonicky gratulovala.

SVATÝ ROMAN - 28. 2.

Obrázek
V církevním kalendáři slaví dnes Roman a Lupicius . Oba dva byli opaty a narodili se ve 4. století ve Francii. Založili spolu klášter Condat v Burgundsku. Napřed byl opatem Roman a po jeho smrti 28. 2. roku 463, převzal vedení opatství Lupicius. Ten zemřel kolem roku 480. Romanovy ostatky jsou dodnes uloženy ve farním kostele v St-Romain-de-Roche. Oba světci jsou znázorňováni na mnoha obrazech, Roman jako mnich se zvonečkem, košíkem chleba a s řetězem kolem těla, Lupicius je představován jako opat. Data svátků s jménem ROMAN jsou různá: Roman Adame, 21. května, Roman Archutowski (blahoslavený), 18. dubna Roman Aybara (blahoslavený), 8. září Roman Lysko (blahoslavený), 14. října Roman Matsuoka Miota (blahoslavený), 27. listopadu Roman Melodus, 1. října Roman Sitko (blahoslavený), 12. října Roman Touceda Fernández (blahoslavený), 30. listopadu Roman, biskup, 23. října Roman, biskup, 6. října Roman, jáhen, 18. listopadu Roman, kněz, 24. listopadu Roman, mučedník, 9. srpna Roman, opat, 28.

JOSEF DASTICH

Obrázek
Před 175 lety - dne 27. února 1835 se v Čimelicích narodil Josef DASTICH, český filozof. V letech 1848-1855 studoval gymnázium v Písku. Jeho největší zásluhou je, že přinesl evropské myšlení do Čech a přispěl k vytvoření českého názvosloví. Zemřel 21. března 1870 v Praze.

JAN EVANGELISTA CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ

Obrázek
Před 150 lety - dne 26. února 1860 se v Kubové Huti narodil Jan Evangelista CHADT - ŠEVĚTÍNSKÝ, český lesník, historik lesa a vysokoškolský docent lesnické fakulty v Praze. Narodil se na úpatí Boubína, studoval v Ševětíně (odkud si vzal literární přídomek) a v Albrechticích u Týna nad Vltavou. Absolvoval reálné gymnázium a lesnické hospodářské učiliště v Písku. Po státních zkouškách pracoval jako lesník u hlubockých Schwarzenberků. Později působil na panství Vimperk, na šumavském Brezníku, v Třeboni. V roce 1897 jmenován revírníkem na šumavském polesí Rokytka a v r. 1902 byl přeložen na lounské polesí. V roce 1920 mu lesnické fakulty v Brně a v Praze nabídly docenturu. Nabídku přijal v Praze, kde posléze přednášel dějiny lesů a myslivosti. Napsal mnoho zajímavých knih. Mj. je autorem knihy " Dějiny lesů a lesnictví (1913, Písek). V roce 1899 vytvořil první Seznam památných a chráněných stromů. Zemřel 15. března 1925 v Praze. Vysoká škola zemědělská v Brně postavila Chadtovi pomn

NENECHTE SI UJÍT !

Obrázek
Včera před půl nocí jsem si mejlovala s manažerkou Hotelu ART Hedvikou Přibylovou. Psala jsem jí jak se těším koncem března 2010 do Písku a taky na to, že si zajdu do restaurace hotelu na oběd. Prý tam dobře vaří. Už jste to vyzkoušeli ?

POZDRAV Z JARNÍCH PRÁZDNIN

Obrázek
Ahojky doma ! Trénuji na závody a už mi to jde. Ještě, že trochu sněhu tady zůstalo. Zdraví Adam

TO JE TVOJE DCERA ?

Obrázek
Dneska mi volal přítel a ptal se, jak jsme doma oslavili jubileum dcery. Krásná dcera by to byla, ale není. Je to jen shoda náhod. Ale mám jí ráda. Jubileum - ano má čtyřicet a vůbec na ně nevypadá. Ale je rozená ve znamení VODNÁŘ a tak možná proto jí tolik fandím. Nejsme ani nějak příbuzní, ale to nevadí. Víte jak se jmenuje ?

PŘEDJAŘÍ

Zima se v potu koupá vesna ji na frak dává Kdo v květy v zimě doufá právě se plní - sláva. (Petr Šafránek : Krajina kvetoucí v duši. Poznání 2002)

SVATÝ MATĚJ ZIMU TRATÍ ...

Obrázek
I když dnes připadá podle katolického kalendáře na 24. únor svátek sv. Modesta, podle občanského kalendáře slaví v tento den svátek Matějové . Apoštol Matěj byl učedníkem Ježíše Krista a po Jidášově zradě byl losem vybrán mezi dvanáct apoštolů. Stal se misionářem v Etiopii, což se mu stalo osudné, neboť byl tamějšími pohany kamenován a nakonec zabit sekerou. Proto k jeho atributům patří nejčastěji sekera, kameny, halapartna a kopí. Kolem jeho tradičního svátku vznikla řada tradic, z nichž k neznámějším patřily a patří tzv. MATĚJSKÉ POUTĚ. Jeho svátek byl též předzvěstí blížícího se jara. ******************************************* Na svatého Matěje šelma sedlák, který neseje. Na svatého Matěje do závěje naleje. Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.

TŘINÁCTÝ FEJETON O ZDEŇKU JANÍKOVI

Obrázek
Koncem roku 2009 vyšla v olomouckém nakladatelství J.Vacl zajímavá kniha 51 fejetonů o spisovatelích " Morava a Slezsko literární" , kterou napsal Doc. PhDr. František Všetička, CSc. Třináctý fejeton je věnován Zdeňku Janíkovi. Je zde taky jeho fotoportrét a ve fotografické příloze další fotografie. V prvním fejetonu o Františku O.Bablerovi a ve třináctém je také několik řádek o píseckém akademickém malíři Františku R. Dragounovi. Souhrou náhod se oba - Zdeněk Janík a František Roman Dragoun sešli v klubovně písecké knihovny dne 9. 6. 2000 na presentaci bibliofilie Vracím se k tobě chlapeckou lodí . Básník a ilustrátor, oba vzácní lidé s krásným vztahem k městu Písek . (Autoportrét F.R. Dragouna objektivem zvěčnil Pavel Holba.)

FLAŠINET

Obrázek
"Jako kluk jsem znal v Písku flašinetáře tři. Jeden stával u Budějovické kapličky, druhý na Malém náměstí a třetí na Pražské. Vím, že se mi tenkrát hrozně líbilo, jak točili klikou, děkovali za peníze, házené do klobouku, a svolávali požehnání na své milodárce. Odvrácenou tvář této nuzné existence jsem tehdy ovšem neznal. Má klukovská fantazie si z nich brala něco jiného…" (Z mikrofejetonu Flašinet In: Janík, Z.: Hladce a obrace. Praha ARSCI 2005. S. 28)

JMENINY MÁ PETR

Jméno Petr má v České republice 271 205 obyvatel. Data jmenin jsou různá: Někteří slaví svátek 22. února (Petr) jiní 29. června (Petr a Pavel) nebo 19. května (Petr Celestýn) 21. února (Petr Daminán) 28. dubna (Petr Chanel) 30. července (Petr Chrysolog) 9. září (Petr Claver) 21. prosince ( Petr Kanisius) Všem známým s tímto jménem srdečně BLAHOPŘEJI !!!

JUBILEUM JIŘÍHO PILKY

Obrázek
PhDr. Jiří PILKA se narodil 20. února 1930 v Praze. Dětství a mládí prožil v Písku. O svém vztahu řekl: "Písek byl městem mého mládí, škol, snů, lásek, bolestí i radostí, zažil jsem v něm dobu svobody i válku, zklamání i naděje, zisky i ztráty lidí a také ideálů." Maturoval na reálném gymnáziu v Písku v roce 1949, přičemž se zároveň učil hře na klavír a čtyři roky na housle v místní hudební škole. Hudební vědu a historii studoval na Filozofické fakultě University Karlovy v Praze (1949-56; diplomní práce Otázky filmové hudby - Filmová hudba Jiřího Srnky ). Studium bylo dvakráte přerušeno: 1950-51 pro nemoc, 1952-53 byl obviněn a vězněn za "spiknutí proti republice" (jednalo se o ilegální skauting); návrat do školy mu byl umožněn amnestií v roce 1953. Po ukončení studia pracoval jako archivář a faktor v archivu Českého hudebního fondu (1957-63) a pak jako dramaturg hudebního vysílání Čs. televize (1963-72; 1969 byl šest měsíců šéfredaktorem vysílání). V době normaliz

KONEČNĚ OSVOBOZENI ! ! !

Obrázek
Po více než měsíci jsme dneska mohli odejít do obchodu i přejít silnici k taxíku. Sníh zčernal a pomalu mizí. Paradoxně nám pomohla Matka Příroda. Radnice i Technické služby se na nás vykašlaly, ale to je skutečnost, s kterou se nutno smířit. Dlouho jsem nechápala aforismus Václava Laciny "Sídliště jsou nemanželské děti měst." Dnes už vím, co to obnáší, letošní rok se to plně projevilo. Cestou na poštu jsme potkali dvě paní, které taky dlouho nikde nechodily. Tu jednu známe od vidění a tak byla taky ohromně šťastná, že se konečně dostala z ledového krunýře ven. Do kalendáře jsme napsali datum 19. února 2010.

NEZAPOMEŇTE SE PODÍVAT

Obrázek
Zítra oslaví 80. narozeniny PhDr. Jiří PILKA. V Evropanském diáři 2010 je na straně 20 na sobotu 20. 2. uveden citát " HUDBA UMÍ PŘINÉST ÚLEVU..." Podívejte se taky na datum 1.10.2009, kde je název Hudba se definovat nedá... Dne 15. srpna 2009 je upoutávka na jubilantovu ROZCUCHANOU KNIHU a 6. září 2009 pozvánka na akci v Městské knihovně Písek, kde PhDr. Jiří Pilka prezentoval novou knihu. Ráda si taky čtu knihu vydanou v roce 1972 v Odeonu " SONÁTA O HUDBĚ".

JARNÍ PRÁZDNINY V BESKYDECH

Obrázek
Milí doma, tak jsme konečně dojeli do chaty v Beskydech. Sněhu hodně i sluníčka. Jáchym s mamkou lyžujou dopoledne i odpoledne a já jezdím na prkně. Sluníčko svítí a je docela teplo. Je tady hodně děcek a tak máme o zábavu postaráno. Výborně tady vaří ! Petrunce už to prkýnko přirostlo k nohám a je to lepší jak U Hluboček. Večer býváme tak unavení, že chodíme brzo spát. Jáša si přivezl nějaké hry a já chodím do jídelny na scrable. Musím něco natrénovat, abych konečně otěcka někdy porazila. Škoda, že ten čas, tak rychle letí. Včera jsme taky prarodičům odeslali smsky, aby věděli, že jsme v pořádku. Čauky dole doma - budeme mít na co vzpomínat. Taky jsme si postavili před chatou sněhuláka. Ano, děti byly na Chatě sv. Josefa v Beskydech.

POPELEČNÍ STŘEDA

17. února 2010 je prvním dnem postní doby . Toto datum připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi. Název středy "p o p e l e č n í " pochází ze zvyku pálení kočiček z Květné neděle roku 2009. Získaný popel se užívá při bohoslužbě Popeleční středy, kdy jsou věřící znamenáni na čele popelem, což má symbolizovat pokání před Bohem. Při půstu se nejí maso, ryby, vejce a mléčné produkty.

LJUBA HERMANOVÁ

Obrázek
Uvidím-li v kalendáři 16. 2. jméno Ljuba , vzpomenu si na Ljubu Hermanovou, českou herečku, muzikálovou a operetní zpěvačku a šansoniérku. Narodila se 23. dubna 1913 v Neratovicích a zemřela 21. května 1996 v Praze. V polovině 80. let jsem na ní mívala to štěstí, že když jsem byla v Praze na kávičce v Pařížské kavárně, tak tam většinou přišla i Ljuba. Tenkrát chodila v kožené upjaté kombinéze a nikdo by jí ty roky nehádal. Bylo o ní známo, že dokázala na jevišti udělat i provaz, přemet a pod. Taky říkávala: " Radost z pohybu...no dobře! Je to ale dřina a chce to silnou vůli. Pak se stane z toho návyk, jako když máte hlad a najíte se dobrého jídla."

JOSEF BRUKNER

Dnes má narozeniny básník, překladatel a výtvarný kritik - rodák z Písku, absolvent místního gymnázia v roce 1951. Jeho básničky pro děti mně provázely dětstvím i mládím. ************************************************* Léto a zima Josef Brukner Rok po roce střídá se to: přejde zima, přijde léto, přejde léto, přijde zima, vánice, sníh, led a rýma, přejde rýma, přijde tání, přijde voda z horských strání, přijde horko, bouřka s blesky, přijde déšť a po něm hezky, skřivan kdesi v nebi lítá, přijdou lidé sklízet žita, česat jablka a hrušky, v lese začnou bouchat pušky, přijde vítr po strništi, led, který se v louži blyští, přijde mráz, až dech se tají, v kamnech součky zapraskají, z komínů se začne kouřit, slunce začne oči mhouřit, v nebi duchna roztrhne se, sníh se shůru na zem snese... Tak to chodí neustále, loni, letos a tak dále.

SIMČA V NOVINÁCH !

Obrázek
Naše spolužačka, která maturovala na gymnáziu v Písku je v deníku PRÁVO. Oskenovaný článek jsem umístila na blog, aby i ostatní viděli jak někdejší výtvarně nadaná kamarádka dnes vypadá a trochu i zažárlit, že se na ní ta uplynulá léta téměř nepodepsala. Článek byl publikován dne 8. února 2010 na s. 15 v části KULTURA.

RENÉ DESCARTES

Obrázek
Před 360 lety - dne 11. února 1650 zemřel ve Stockholmu René Descartes, francouzský filozof, matematik a fyzik. Narozen 31. 3. 1596. ***Jedině příroda dělá velké věci zadarmo. ***Ovládni sám sebe, nikoli svět. ***Pamatuj, že velké bolesti jsou němé. ***Pochybnost je počátek moudrosti. ***Poznávání pravdy jest zdraví lidského ducha. ***Žena netouží ani tak po kráse, ale po tom, aby se líbila.

FRANTIŠEK NEPIL

Obrázek
* B abička ... se smrti nebála a čekala ji, tak jako čekávala léto anebo psaní od tety Mařky. ** Co kytička - to zázrak. Některá léčí a jiná by i přiotrávila, ale zázrak je každá. *** Ch alupář potřebuje ženu, která má naději na svatořečení . **** J akousi zvláštní hříčkou naschválu se upřímní a slušní přátelé hledají vzájemně mnohem hůř, než kumpáni na vyloupení spořitelny. ***** Kniha je mezi dárky tím, čím je pro nás Říp mezi horami, Vltava mezi řekami a lípa mezi stromy. Spisovatel, vypravěč a scenarista František NEPIL by se dnes dožil 81 let. Narodil se 10. února 1929. Měla jsem ráda jeho knihy a dokonce jsem se s ním v roce 1987 osobně setkala a to u malířky Aleny Ladové v Praze. Byl to zážitek, na který se nezapomíná.

DNES JENOM ŠESTKY

Obrázek
" Zůstaly písničky k radosti Tenkrát ještě šťastná šestka přátel.. . pro chvilku neodvátou jsou vzpomínkou mladosti i pro dívku pihovatou." (Jiří K. Hrubý : úryvek z básně Rekviem... ) Před 66 lety - dne 10. března se narodil oblíbený zpěvák Pavel Novák.

VRZÁNÍ VRÁTEK

Obrázek
Poslední dobou se starám o záclony mlh. Proč se tak předvádějí průvanem neúměrným? Vím, už neskicují. Jedná se už o závěr obrazu na němž hledám pronikající světlo. Skepse brzy utichne a tažení , bývá přesunem expedice pak pozemské utichne . Vrátka vrzají láká mě to stojím u vchodu a ještě nevím, že je to východ. A nebo..... jasný průnik se přihrne od původu bytí ? Autor básně Michael Štojdl oslaví 10. února narozeniny. B l a h o p ř e j e m e !

VZPOMÍNKA NA PAVLA NOVÁKA

Obrázek
Za Pavlem Novákem Smutek srdce svírá Ústa tichnou v zalknutí Osud knihu uzavírá Vzpomínka už zbývá ti Vzpomínka která žije Cestě dává směr Život i smutek skryje Když někdo odešel Jít cestou se vzpomínkou Zdá se být těžké dnes Slova pod notovou linkou V písních si sebou nes  ( Jiří K. HRUBÝ) Autor básně Jiří Květoslav Hrubý napsal báseň po pohřbu Pavla Nováka dne 18. února 2009. Se zpěvákem se osobně znal a jeho písničky miluje nejen on, ale i řada další vrstevníků a to nejen z Moravy.

REKVIEM ZA PAVLA NOVÁKA

Obrázek
Když odložil jsi blázna šat smutek zakryl den němý jsem zůstal stát bez listí suchý kmen Prázdný je teď lásky stan čas který tady zbyl zčernal jak sníh stínem vran stínem slunce skryl Mráz už zavřel uličku kde o jaru jsi snil v černém flóru kytičku na dlažbu položil Zůstaly písničky k radosti pro chvilku neodvátou jsou vzpomínkou mladosti i pro dívku pihovatou Jiří K.Hrubý Zpěvák Pavel Novák se narodil v Přerově 10. března 1944 a zemřel po těžké nemoci 11. února 2009.

CITÁT ROKU

Obrázek
"Smrt je jen pouť světem, jako když přátelé odplují za moře, jeden v druhém žijí dál. Jejich láska i jejich život totiž stále zůstávají v tom, co je všudypřítomné. V tomto božském zrcadle se vidí tváří v tvář a jejich rozhovor je svobodný a čistý. V tom tkví útěcha pro přátele, protože byť údajně zemřeli, jejich přátelství a společnost jsou v tom nejlepším smyslu všudypřítomné, neboť jsou nesmrtelné." Joanne K. ROWLING, britská spisovatelka, autorka knih o Harry Poterovi je letošní jubilantkou.

SÁŇKOVÁNÍ NA ŠOBROVNĚ

Často vzpomínám, zejména letos, když je všude tolik sněhu, na sáňkování na kopci, kterému se říkalo Šobrovna. Chodila jsem tam ráda, protože to bylo blízko na větší ježdění. Jinak jsme s kamarádkami jezdily za domem na Harantovce. Dneska už je kopec zastavěn vilami a místa na volné sáňkování je málo. Písecký básník Zdeněk Janík zase vzpomíná na Šobrovnu jako louku, na které lehával a snil. Jeho báseň Pod Šobrovnou je ve sbírce Vracím se k tobě chlapeckou lodí, která vyšla v roce 2000.

REVUE CHůDOVÉ KOŘENY

Obrázek
Doporučuji všem milovníkům literatury přečíst si 1. číslo Revue pro literaturu a moderní nazření člověka, kterou vydává Prácheňský syndikát V-ART Horažďovice - Písek. Redakcí pověřen Miroslav Vejlupek * Graficky upravil a technicky realizoval Miroslav Vejlupek jr. * Kresba František Roman Dragoun. http://www.v-art.cz/taxus_bohemica/revue-chk/index.htm Mj. zde najdete prózu Zdeňka Janíka " Zelený strom poezie a života". ( fotografie . B. Merglová)

PÍSECKÉ PANORAMA

Obrázek
Půvabné písecké panorama pomalu a jistě s padajícím deštěm ztrácí svoji krásu. Přes objektiv i z okna je to nádherný pohled, akorát se člověk musí spíše vznášet, aby si nezlomil nožičku, nebo nepřivodil jiný úraz. Autorkou nádherné fotografie je B. Merglová.

MONOLOGY SOUZNĚNÍ

Obrázek
Zrozená z lásky pro lásku ? Odpověď na svou otázku zasněná hledám na břehu tiché řeky Mandala z říčních oblázků třpytí se na dně Pro moji duši zmámenou vypráví příběh křehký Jak voda v řece tiše plyne ten příběh o setkání kdy lásku potkám neprozradí Kdo osud podá mi ve svých dlaních? Autor básně Jiří Květoslav Hrubý má dnes narozeniny - narodil se 1. února. Báseň je ze sbírky Monology souznění (Opava 2008). Autorem ilustrační fotografie je Pavel Holba.