Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z 2008

PF 2009

Obrázek
Knihovny nejsou muzea knih ani zatuchle páchnoucí semináře, jsou domovem, kde spolu lidé mohou diskutovat, souhlasit i navzájem si oponovat... a nikdo je nepřerušuje, nenapomíná k pořádku, není tu snobismus ani zkostnatělé poučování... Ano, ten pravý domov je knihovna! ... Vše je , jak bylo: tak jak dřív, i teď má knihovna otevřeno každý den v roce, i dnes vám přinesou knihu ze skladu na minutu přesně, za těžkými bytelnými dubovými stoly sedí tytéž postavy, nocležníci ducha, tuláci hřející se v útulku duše, hippies, staří knihomolové, mladá děvčata, zbloudilí lidé od pera, lid Ducha obého pohlaví. (Sándor Márai: Deníky. Praha, Academia 2008.)

VÁNOČNÍ NÁLADY

Obrázek
Blátivou cestou vánoce jdou k nám deštníky rozevřely orosené krovky. Až večer začnu věřit pohádkám, když rozsvítí se bílých vloček stovky. Náměstí promění se v postříbřenou pláň, světlem je posypáno jako snížkem - a já si pohádkově připadám, když k Betlému jdu s dárky za Ježíškem. (Svatava Mášová)

PROSINCOVÉ KALENDÁRIUM 2008

Před 110 lety - dne 1. prosince 1898 zemřel Luděk MAROLD, český malíř a ilustrátor.V roce úmrtí vytvořil rozsáhlé panorama (11m vysoký a 25 m široký obraz) Bitva u Lipan. Narozen 7. 8. 1865. * Kresba krajiny odhaluje umělcovo krédo.* Před 85 lety - dne 5. prosince 1923 zemřel Maurice BARRÉS, francouzský spisovatel. Narozen 17. 8. 1862. Tajemství silných tkví v tom, že se neustále přemáhají. * Před 40 lety - dne 5. prosince 1968 odešel dobrovolně Vladimír BOUDNÍK, český malíř a grafik, průkopník českého informelu. Známý byl jako hlavní hrdina prózy Bohumila Hrabala " Němý barbar". Narozen 17. 3. 1924. * Umělec zpožďující se za dobou je podřadnější nežli špatná reprodukce. * Před 350 lety - dne 6. prosince 1658 zemřel Baltazar GRACIÁN Y MORALES, španělský spisovatel a filozof. Narozen 8. 1. 1601. * Dokonalost nespočívá v množství, ale v jakosti. * Před 55 lety - dne 6. prosince 1953 zemřel Konstanty Ildefons GALCZY'NSKI, polský básník. Narozen 23. 1. 1905. * Člověk je pouh

LISTOPAD

Obrázek
Je všechna sláva polní tráva přejde tiše jako dým Nejeden pomník mlčky doklepává nemá tu dávno mluvit s kým (Zdeněk Janík : Čas je nit na kolovrátku. Písek 2008)

LISTOPADOVÉ KALENDÁRIUM 2008

Před 180 lety - dne 4. listopadu 1828 se narodil Ernest HELLO, francouzský prozaik, historik a filozof. Zemřel 15. 4. 1885. * Jeden ze zákonů historie: každá událost počíná ženou. * Před 115 lety - dne 6. listopadu 1893 zemřel Petr Iljič ČAJKOVSKIJ, ruský skladatel. Narozen 7.5.1840. * Láska s přestávkami je méně únavná. * Inspirace - to je, když člověk dře jako kůň.* Před 105 lety - dne 7. listopadu 1903 se narodil Konrád LORENZ, rakouský zoolog, nositel NC za medicínu. Zemřel 27.2.1989. * Lidé milují jednotlivé stromy a tato láska ke stromům je lidem vrozena. * Před 95 lety - dne 7. listopadu 1913 se narodil Albert CAMUS, francouzský spisovatel a filozof, nositel NC za literaturu. Zemřel 4. 1. 1966. * Nejtěžší je odpovídat na mlčení. * Štěstí  a absurdno jsou děti jedné země.* Před 55 lety - dne 8. listopadu 1953 zemřel Ivan Alexejevič BUNIN, ruský spisovatel, nositel NC za literaturu. Narozen 22. 10. 1870. *Přehnaná dobrosrdečnost hraničí s urážkou. * Před 190 lety - dne 9. listopa

ŘÍJEN

Obrázek
Po listu list jak na bitevním poli a po snu sen zdá se že nepřebolí medová letní noc a mandlové ráno tvé jméno podzime už bude vyvoláno (Zdeněk Janík : ČAS JE NIT NA KOLOVRÁTKU. Písek 2008)

MARTIN VÍCH (Nekrolog)

Obrázek
Za Otcem Martinem Víchem Otec Martin František Vích, katolický duchovní, člen Kongregace Bratří Nejsvětější svátosti už není mezi námi. Odešel 7. října 2008. Pocházel z východních Čech, kde se narodil 12. června 1921 v Jiříkově u Litomyšle. Vyučil se zahradnickým příručím. Vysvěcen byl v roce 1949, zatčen v roce 1953. Byl odsouzen za údajnou velezradu na deset let. Od dubna 1954 do října 1956 pracoval v uranovém dole, kde přežil zával, jehož následky nesl celý život. Následovaly věznice Valdice a Mírov. Po propuštění na amnestii v roce 1960 byl zaměstnán u Komunálních služeb v Českých Budějovicích a krátce též v Písku. Do pastorace se vrátil v roce 1967, kdy nastoupil do dobršské farnosti. V roce 2005 mu prezident republiky propůjčil Řád T.G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Od roku 1993 do roku 2007 pravidelně vydával farní zpravodaj List z Pošumaví. Patnáct ročníků Listu z Pošumaví shromáždili v gratulační sborník Otci Martinu F. Víchovi k 40 letům kněžskéh

JUBILUJÍCÍ ZDENĚK JANÍK

Obrázek
Letošnímu jubilujícímu je věnováno na internetu několik stránek: Citáty slavných osobností, Cs.wikipedia, Dialog na ceste z www.husiti.cz . Také tento blog se věnuje od samého začátku biografii, poezii a další tvorbě Zdeňka Janíka. Každého Písečáka jistě nadchne i uvedená próza. Na fotografii Zdenky Fontanové je pohled na noční Písek a slavnostní záblesky nasvícených fontánek na nádvoří Sladovny . Dne 7. října 2008 oslavíme narozeniny básníka, esejisty, aforisty, novináře a překladatele nejen v rodném Brně, Písku, v Praze, na Šumavě, ale i v Olomouci a na Valašsku . Srdečně blahopřejeme !!! Kde domov můj? Těch domovů může být někdy víc. Můj dědeček z tatínkovy strany pocházel ze staré valašské rodiny v Rožnově. Ještě dnes je tam v samém středu města náhrobek se jménem Metúd Janík. Staříček obchodovali, jak se po valašsku říká, s čím se dalo, a tak se ocitl jednou až u Novotných v hanáckých Střílkách. Zalíbila se mu jejich dcera Anička a aby měl důvod se tam vrátit, "zapomněl si&q

AENEAS PŘISTÁVÁ

Obrázek
AENEAS PŘISTÁVÁ POD ORLÍKEM Můj břeh byl tichý a klečel pokorně u paty vod s poslední kapkou slunce na rtech Opodál hrálo v kostky pět nymf a moje první probuzení Ale má Dido je v horách pase tam v oblacích toulavé sny a čeká s měsícem v klíně (Zdeněk Janík)

SETKÁNÍ PO 45 LETECH

Obrázek
Pozvánka na setkání spolužáků po 45 letech od maturity je uvozena slovy " V těchto místech tu zůstalo rozestláno mé dětství a první ráno a spí tu dnes neprobuzeny mé první malé dětské sny..." Prý to bylo krásné. Obě třídy se sešly U Putimské brány 6. září 2008 a odtud se přesunuly na Ostrov. Na všechny jsem vzpomínala z Moravy a na fotkách z let 1962-3 jsem si připomínala jména svých spolužáků. Dnes- 9.9.v 9. 09 nastupuji na hospitalizaci do FN Olomouc . Jak říká ve své básni " Návrat" Josef Brukner " Všechno tu ještě je i není jak bylo nebylo, poznáváme tě po kamení, dávná písecká idylo; jsi vlastně jako pomník, který byl tesán..."

VEČERNICE

Obrázek
Večer co večer přijíždí na čápu nahá a bosá Sedne si ke mně do jamky mlčení a pijem spolu z jednoho měsíce děravé sny (Zdeněk Janík : Večernice. In: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

AŽ PůJDU ODSUD

Obrázek
Až půjdu odsud co si vzít s sebou na cestu ? Víru že přejdu most z jednoho břehu na druhý Naději že se mi dostane z milosti boží odpuštění Lásku co nezná smrt nechám vám tady na zemi abyste věděli že jsem vás nepřestal nikdy mít rád (Zdeněk Janík)  Ilustrační foto: Jana Syrová

TOMÁŠ ŠOBR

Obrázek
Před 195 lety - dne 1. září 1813 se v Písku narodil Tomáš ŠOBR, první český starosta královského města Písku. V rodišti studoval gymnázium od dvanácti let do roku 1828. O dva roky později odešel do Prahy na techniku. V roce 1831 přerušil vysokoškolská studia a vzdělával se soukromě a to hlavně politicky a hospodářsky. Roku 1848 byl mezi prvními členy spolku Slovanská lípa, jež byl v Praze založen 30. dubna. V Písku vznikl tento spolek v září a 1. října měl první schůzi v divadle, kde bylo usneseno zvoliti starostu a šestičlenný výbor. Do výboru byl zvolen i Tomáš. Spolek měl za úkol povzbuzovati, pěstovati a upevňovati českou národnost, hájiti svobodu a práva konstituční. V roce 1865 založil spolu s Dr. Jaroslavem Pažoutem Družstvo přátel pokroku k lepšímu. O rok později byl Tomáš Šobr zvolen starostou města a to se událo 10. února 1866. Prvním krásným činem nového starosty, bylo zrušení německého úřadování, druhým skutkem bylo založení městské spořitelny a třetím záslužným jevem bylo,

MYŠLENKY PAVLA POLIČANSKÉHO

Obrázek
* Umění by mělo přinášet potěšení . Potěšení pro autora samého, i pro diváka. Pokud se autor při práci nebaví, práce ho v tu chvíli netěší (nedaří se mu), pak těžko ve výsledném díle bude hledat radost i divák. (březen 2006) Tak jako pro herce není prý malých rolí, i malé obrazy mohou být V E L K É. (září 2005) Žijeme v opravdu pozoruhodné době. Dnešní lidé nejvíce uctívají peníze. Peníze, které jim dávají moc. Moc nad světem, nad ostatními lidmi. Ale lidem chybí ÚCTA. Úcta k druhým i k sobě samým. A tím devalvují to vše, co je na nich (i v nich) cenné. To je však dozajista cesta do pekel. (leden 2006) Snažím se, aby obrazy, které maluji, vyznívaly jako dokonale harmonický celek, přesvědčivě vyzařující moje prožitky, pocity a nálady. Mám rád, když z dokončeného obrazu to tiše šumí či vesele zurčí, mámivě se třpytí a blyští, nebo naopak hebce hladí a snad i dýchne tajemnem. A opojně, prchavě voní…                                                                     (prosinec 2005)

PAVEL POLIČANSKÝ JUBILUJE

Obrázek
MALÍŘ  A  KRAJINÁŘ  Pavel Poličanský se narodil 9. srpna 1943 ve znamení Lva v Praze a oslaví letos své životní jubileum (65) . V letech 1960 - 1966 studoval Fakultu architektury v Praze. Celý život zasvětil malířské tvorbě, grafice a architektuře. Věnuje se zejména krajinomalbě. Žije a pracuje v rodišti a na Zbirohách u Turnova. Jeho obrazy jsem poznala v roce 1983 v jedné pražské rodině, kterou jsem pravidelně navštěvovala. Krajiny P.P. mne okouzlily. Nejvíce jsem byla fascinována jeho nádhernými stromy. Ukazovaly svou tvář na jaře, v létě, na podzim i v zimě. Vždycky jinak. jakoby promlouvaly s tvůrcem i divákem. Bylo to úžasné. Když jsem do malířova ateliéru přišla v listopadu 1989, uviděla jsem obraz Sedlice v říjnu. Uvidět po dlouhé době rodnou vesničku svého otce a moci se kochat nádhernou podzimní paletou Pavla Poličanského, znamenalo jediné. Obraz koupit a odvézt do Olomouce. Vždycky, když je mi smutno po domově, dívám se na obraz stromu, jehož načervenalé listy od zacházejíc

SRPEN

Obrázek
Dnes večer jsem poslouchal jez jak zpívá o touze svých pěti dřev do pěti dalekých moří I moje srdce jí hoří (Zdeněk Janík: ČAS JE NIT  NA KOLOVRÁTKU. Písek 2008)

PÍSECKÝ MOTIV

Obrázek
Zamilovaní študáci sjížděli serpentinami života po maturitních tablech až město na Otavě měli pěkně pod sebou jako na dlani položené do ticha lesů Píseckých Hor - a ti z nich kteří přihlédli k čáře života vedené osudově Otavou a protínané nejstarším kamenným mostem v Čechách - mohli nakonec pohledět tváří v tvář životu dotýkaného prsty dnešních šiček a textiláků a potom se vrátit zpět k Putimské bráně se srdcem na dlani za písničkou mládí nečekaně tu vyvěrající jako jejich životní dluh… (Bohumil Ždichynec : Písecký motiv. In: Tvorba, 47, 1984, Kmen,s.VII * Ilustrační foto Jany Syrové)

EVROPANSKÝ DIÁŘ 2009

Obrázek
Poslední červencový den vyšel Evropanský diář 2009 aneb 365 myšlenek pro 365 dnů. Každý den přináší citát k zamyšlení. O nedělích a církevních svátcích k nám promlouvá Písmo svaté, všední dny jsou uvozeny moudry evropských osobností. Kulatá jubilea a výročí úmrtí jsou zde připomenuta ponejvíce. V úvodu je zobrazen Kníže Václav, světec český i evropský a připomenuto jeho výročí úmrtí v roce 929. Publikace vyšla ve Frankfurtu nad Mohanem a v Olomouci v péči Nadace Action 365.

PŘIKRYLůV PÍSEK

Obrázek
Olomoucký výtvarný pedagog, univerzitní profesor, sochař, básník, medailér, publicista a odborný spisovatel Zdeněk Přikryl oslavil v červenci 80. narozeniny. V roce 1954 pobýval v Písku při vojenské základní službě a jeho kresba je památkou na toto období. Dostala jsem tuto jeho kresbu  k narozeninám.

MACEŠKY

Obrázek
"Rád procházím jarní tržnicí. Pokaždé si koupím květinu v kořenáčku. Nejkrásnější však bývají macešky. Přemýšlím o tom, proč mne tak lákají a co s nimi udělám. Někteří lidé macešky nosí a sázejí na hroby. Pak se stává, že vzpomínka u hrobu dostává nový sametový charakter. Je to něco jako duha, která se vloudila do slzy až nad obzor. Zasazené macešky potvrzují sílu okamžiku. Mrzí mě, že si někteří lidé myslí, že macešky jsou smutné přítelkyně hrobů. Farář a básník Jakub Deml napsal: " Maceško, nikdy ses mi nehodila do kytičky, ale kdyby smrtihlav neměl milující bytosti, nežil by už. Kdožpak zná všechna tajemství noci !" Motivy našeho jednání nejsou mimo dobro a zlo. Naše jednání žije uprostřed života, který není pouhý mechanismus, ale i pohyb nitra. Maceška se mi taky nehodí do kytičky, ale vede mě k zadumání . Přemýšlím, tápu, hledám a najednou se usmívám, protože dívám-li se na ty pestré sametové kvítky, dívám se do zrcadla. Macešky se smějí. Všimněte si jich. Mají očič

CESTOU NECESTOU

Obrázek
Jak dávno je tomu co šli jsme spolu s tátou cestou necestou přes pařezy stromů mořem lesů až k Týnu Košíky hřibů po okraj naplněny u Vltavy sedli si a povídali Tenkrát jsme ještě nevěděli že jednou to bude znít jako pohádka protože přijde čas kdy naše památeční cesta ustoupí Temelínu (Petr Henk,1983)

VZPOMÍNKA (Písek 1938)

Obrázek
Tenkrát jsem vyběhl potají v pyžamu do polí jen pár dní před cestou za jižním sluncem A přešly hodiny dny týdny měsíce a ještě hezkých pár desítek let A přece pokaždé když se jak tenkrát zas tolik těším a přitom sotva popadám dech vidím ta místa co dávno zmizela zelniště za plotem a slyším pod lesem pomalu supět předlouhý nákladní vlak (Zdeněk Janík)

ČERVENEC

Obrázek
Žabí zpěv štěkot psů vůně lip v přívozu vábí prázdný prám Vítr se koří osikám Za každým slovem planý slib (Zdeněk Janík :Čas je nit na kolovrátku. Písek 2008) Fotografie : Jana Syrová

PÍSECKÉ VARIACE

Obrázek
S tebou jsem viděl své město poprvé utíkat s kopce Jak taky jinak s kánětem tvého pohledu v patách A stará bachratá kvočna věž sháněla marně do houfu ulice Ale i déšť byl tu jen proto aby si nikdo z nás nezadal před tebou na kráse Z bbliofilie Zdeňka Janíka : Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000. Kresba: Karel Janský z bibliofilie - Zdeněk Janík... Písek 2008

ČERVEN

Obrázek
ČERVEN Můj den je louka se zlatým ciferníkem kde včela bzučíc tančí blues a noc je tvoje s měsícem uličníkem když postrkuje Velký vůz Dnes 13. 6. 2008 vychází příležitostný tisk k zahájení tradičních oslav Dotkni se Písku, kde mj. bude i dvanáct čtyřverší Zdeňka Janíka ČAS JE NIT NA KOLOVRÁTKU.

KAREL VOŘÍŠEK

Obrázek
Moderátor z Novy má báječný blog ! Pokud někdo potřebujete každý den se nechat pohladit dobrým slovem, zavítejte na nový blog Karla Voříška. Dočtete se o nových knihách, pobavíte se novými vtipy, objevíte zajímavé citáty a naleznete nové tipy webových stránek. Jukněte se co nejdříve na http://karel-vorisek.blog.cz/

ZDENĚK JANÍK

Obrázek
                                      Aforista, básník, esejista, novinář a překladatel Zdeněk Janík se narodil 7. října 1923 ve znamení Vah v Brně a oslaví letos své životní jubileum (85). Do školy začal chodit v roce 1929 v Písku. Jeho rodiče se znovu přestěhovali do Brna, kde začal navštěvovat královopolské reálné gymnasium. V letech 1935-1942 studoval na gymnasiu v Písku. Po maturitě za heydrichiády byl totálně nasazen. Teprve po skončení války mohl pokračovat ve studiu na Filosofické fakultě Karlovy university, kde si zvolil angličtinu, filosofii a češtinu. Působil jako středoškolský profesor v Praze, později byl redaktorem Učitelských novin. Po roce 1969 nesměl vykonávat své povolání a pracoval až do odchodu do důchodu většinou jako korektor v tiskárně. Po sametové revoluci se stal členem Obce spisovatelů, PEN klubu, Syndikátu novinářů ČR a Umělecké besedy. Psát básně začal už v době studií. Jeho verše a fejetony zařadil do svého vysílání Československý rozhlas (pásma Druhý dech,

PROCHÁZKA MLACKOU ALEJÍ

Obrázek
Čtu si dnes v zašlých nápisech na břízách rozpukaných v těch sladkých střelných dopisech stesků už pochovaných Kolik je tu v nich ukryto mapek pro atlas lásky leží tu tiché s jizvami bez kothurnu a masky I své jméno tu nacházím Ruce se mi trochu chvějí Vzpomínky jako modrý dým voní dusí i hřejí (Zdeněk Janík: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

PÍSECKÝ MÁJ

Obrázek
Písecký máj To je capriccio v lyrách borovic Hloh v úvozech rozpřažen větvemi v rukávnících květů Slunce drátuje děravý hrnec mraků duhou Lesní paseka shrnula z čela kapucu mlh když klepou garde hájoven špačky Vracím se domů jako pstruh proti proudu Jak vlaštovka pod starý okap s prvním hnízdem Otvírám dětství tajnými zaklínadly A chytám do sta ok rybníků svázaných měsíční nití leklé mlčící rybky prošlých let aby si hrály v mém pražském akváriu                             (Zdeněk Janík: Vracím se k tobě chlapeckou lodí. Písek 2000)

KVĚTNOVÉ KALENDÁRIUM 2008

Před 95 lety - dne 5. května 1913 se narodil Jiří KRUPIČKA, český geolog, vědec a spisovatel, žijící od roku 1968 v Kanadě. V roce 2000 mu byla udělena cena PEN klubu za celoživotní dílo. Jeho knihy vycházejí česky v nakladatelství PASEKA. *  Rozum a rozumnost bez spoluúčasti citu jsou prázdné pojmy pro vztahy mezi lidmi". * "Kvantitou ohlasu, odborného i neodborného, se hodnotí člověk a jeho dílo".* Před 115 lety - dne 6. 5. 1893 se narodil PITIGRILLI, vl.jm. Dino Segre, italský publicista (+ 1975). * " Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně." * " Polibky jsou těsnopisem lásky."* Před 135 lety - dne 8. května 1873 zemřel John Start MILTON, anglický filozof, básník a dramatik. Narozen 20.5.1806. * " Kdo knihu zabíjí, zabíjí myšlení samotné." * " Žena je nejpřijatelnějším omylem přírody ."* Před 110 lety - dne 8. května 1898 se narodil František ČECH, český loutkář. Zemřel 19. 11. 1951. * "

CT 24

ČT 24 živě klikni sem http://www.ct24.cz/vysilani/

OBLÍBENÉ WEBY

♣ http://znaky.unas.cz/ ♣ http://www.janowic.estranky.cz/clanky/kocicky-i-a-ii.html obrázky http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni-a-zahrada/zvire-dne/archiv-zvirat-dne/31438-usmev-prosim Ivušky Náštěvní kniha ze zrušeného MVB (12.10.2012) http://miniaplikace.blueboard.cz/kniha/8x5ktmxc3orh1ks6b43b191pvjperj Jak na škytavku http://sisil.blog.cz/1202/skytavka#komentar97989614 škrabky skleněné Radslavice http://www.pilniky-na-nehty.cz/pilniky-na-nehty/eshop/2-1-Skrabka-na-paty * www.mesto-pisek.cz http://forecast.agritech.preprod.farmsat.com/ForeCast.aspx?lang=sk-SK * www.dotknisepisku.cz http://vlcekondrej.blog.cz/1105/rimice-aneb-ma-ves * www.pavelpolicansky.cz http://vize.blog.cz/galerie/ http://www.virtualtravel.cz/virtualni-ceska-republika.html * http://pisecky.blog.cz/ * www.pisek.tv.cz * www.sladovna.cz * www.starestromy.cz * www.icpisek.cz * http://www.ortova.tkweb.cz * www.chytrazena.cz * www.videopohlednice.cz * www.atelierim.cz * http://citaty.net/ * http://liber.upol.cz ** ht

SVĚTOVÝ DEN POEZIE

Obrázek
je od roku 1999 určen na první jarní den - 21. březen na základě podpory UNESCO. Účelem je podporovat čtení, psaní, vydavatelství a vyučování poezie na celém světě. POEZIE je obrana proti primitivním drogám přináší euforii bez následných depresí rozkoš beze smutku po milování A. Skýpala POUR FÉLICITÉR Pod Šobrovnou, Na Flekačkách odvíjel se dětský čas Písecký máj a Nový rybník byl zas mládí onen kvas Večernice opět zase jako vždy se zpozdila a pak na té naší kráse Vzpomínky nám zjitřila ** Déšť a Uzel vracejí se Vigilie taky Skloňování a Tykání přinášejí mraky Někdy opět Důvěra nám Druhý dech už chystá Hudba v dáli tiše zní a Bláznova moudrost dozajista přináší Zapomínání ** Jitřenka sedlá koně a Svítáníčko Rozednívání i Trpělivost přináší ono pověstné Hledání klíčů, kdy naše Nespavost a Čekání na léto i Zimu přináší Několik útržků z kalendáře kdy Mariáš na hoře a Dobré dřevo jsou odpovědi na otázky Kolik mi ještě zbývá či zda Je za co děkovat ** Tradiční Hra na tichou poštu i Červánky

STROMY

Obrázek
STROMY  1 Co lidí s různými názory kolem přejde Ulamují mu větve aby nepřekážel městské dopravě Zalévají ho asfaltem ale on dosud žije Dál tvoří nové pupeny a rozvíjí se v listy Nabírá vláhu svými kořeny hluboko pod povrchem velkoměsta Zmocňuje se slunečních paprsků navzdory smogu Vnímá svůj růst i přes občasné překážky a omyly lidí Co lidí ho míjí aniž si uvědomují že je krásný ( B. Ždichynec) Dlaněmi stromy nabírají vodu v níž se jen shlížely. Kolik změn srdce oželí jen když je zpátky v rodném kraji. (A. Volkman) Kam strom ohýbáš, tam roste. (České přísloví) Lidé milují jednotlivé stromy a tato láska ke stromům je lidem vrozena. Když je váš dům obklopen zahradou, kde je mnoho starých stromů, na které jste lezl jako dítě a moje vnoučata lezou na stromy, které nezasadil ani jejich otec, nebo pradědeček, ale až prapradědeček, pak se vytvoří mezi vámi a stromy silné citové pouto… Z takové zahrady se pomalu stává les, stromy rostou a stárnou. (K. Lorenz) Strom bojuje o život proti celému