Příspěvky

VÝROČÍ NAROZENÍ

Obrázek
  Dne   25. května 1882 se ve Velké Bystřici narodil   Jaromír   ŽALOUDÍK, sbormistr a hudební pedagog. Učil se zámečníkem. V 15 letech řídil dělnický  sbor v rodišti. Poté studoval v Brně průmyslovou školu, kde se osvědčil též  jako sbormistr sboru studentů a dělníků. Souběžně studoval zpěv v Brně  a v Praze. Po 1. svět. válce se stal úředníkem státních drah v Olomouci. Znovu  řídil dělnický sbor ve Velké Bystřici, v r. 1926 převzal vedení Pěveckého sdružení  Dělnické akademie v Olomouci a stal se sbormistrem Dělnické pěvecké župy  Josefa Nešvera v Olomouci a podílel se též na vybudování žup L.Janáčka  v Ostravě a Ferdinanda Vacha v Brně. Byl členem předsednictva Svazu dělnických pěveckých spolků v ČSR. Redigoval časopis Akordeon 1937–1938. Vyučoval též  sólovému zpěvu. Zemřel 5. 11. 1959 ve Šternberku.  

PŔÁNÍČKO BÁSNÍŘCE

Obrázek
  SRDEČNÍ OTISK   (Janince k svátku)   Tomáš Přidal   Přeji Ti, Jani, ať modř nebe je Ti blíž,   promlouvá Tvým srdcem a posiluje Tvůj půvab.   Přeji Ti, nechť všechny Tvé smutky odvane vítr Severák.   Přeji Ti, kéž Láska odtajní Tvé nitro & bude vyprávět...   ...tomu, na kom Ti záleží, aby věděl, že i daleké cesty je možné spojit přímkou, po které kráčí Múza múz.   Nechť Tě políbí, jako ten, jehož si nosíš v srdci.   Láska k poezii dělá Tě ještě krásnější, Tvé kouzlení se slovy s obdivuhodnými rýmy a krásnou rytmikou jsou přitažlivým magnetem.   Já sám se mohu učit z Tvého umění, jako další jiní básníci, ale dnes chci Tobě přát:   Vše nejlepší, v duši radost a v srdci vše, čeho bys chtěla jednou dosáhnout.   Věř, že Tvůj srdeční otisk je i v tom mém...  

PARKY MAJÍ SVÁTEK

Obrázek
 Dne 24. května mají všechny evropské parky svátek. Cílem EVROPSKÉHO  DNE  PARKů je  ochraňovat přírodu, starat se o Národní parky v zemi a Chráněné krajinné oblasti ( CHKO).     CHKO je v systému ochrany přírody ČR a řídí se  Zákonem ČR z roku 1992 o ochraně přírody a krajiny.   V ČR byl v letech 1955-2016 postupně vyhlášeno 26 CHKO. Z nich největší jsou Beskydy, nejstarší Český ráj a nejmladší od roku 2016  Brdy.    

DNES SLAVÍ JANA

Obrázek
  Jméno je hebrejského  původu a v českém kalendáři  je uvedeno dne 24. května . V překladu značí  MILOSTIVÝ  DAR  OD  BOHA. Jde o druhé nejčastější jméno v ČR a žije zde na 280 000 jmenovkyň.                                                                     Milé oslavenkyně! Svátek máte jednou v roce, tak vám přeji hodně zdraví,  štěstí, lásky a žádné starosti. Ať máte kolem hodné lidi a dostanete hodně dárečků,  denně důvod pro zasmání do vázičky pěknou kytičku.   Přáníčko posílám jmenovkyním s příjmením: Badinková, Brtnová, Coufalová, Černá, Doubková, Dvorská, Geschwandtnerová, Habustová, Konupčíková, Kroupová, Mičková, Seifertová, Syrová, Topinková, Velísková, blogerka Janka a j.  

VLADIMÍR MÁ SVÁTEK

Obrázek
  Jméno je slovanské a bulharského původu. V překladu  značí vládce míru, nebo světa. V českém kalendáři je  uveden dne 23. května a žije zde 100 200 jmenovců. Přáníčko posílám do těchto míst: Hradec Králové,  Nerestec u Čimelic,   Olomouc  Velká Bystřice  i jinam. Všem oslavencům přeji zdraví, štěstí, dlouhá léta a ať se jim daří a jsou v pohodě!  V dnešní den vždy vzpomínám též na pana plukovníka MUDr. Vladimíra Burdu, nejlepšího dermatologa v Olomouci a RNDr. Vladimíra Zicháčka, někdejšího ředitele Slovanského gymnázia v Olomouci.  

RANNÍ NEDĚLNÍ OKÉNKO

Obrázek
        LÁSKOSVÁTOST Tomáš Přidal     Z utrženého kousku duše předčítám Osudovou lásku, je to láska Ohně & Vody, živelných partnerů (na první věčnou).     Oheň chtěl uchvátit plameny, vzrušit ohnivým jazykem, rozžhavit touhu & rozhořet se ve věčném zalíbení (na prvo/druhý pokus).   Voda se zatočila v radostném víru, proběhla ve vlnkách, šplouchla se do ohně (nevěda, že lásku tak uhasí).   Oheň vychladl, stejně jako ona touha, utržený kousek duše odletěl ve vyprahlou oázu,   unášen skrz světlo a tmu, přijat novým zrozencem, v dalším životě pronášen a blahořečen svátostí, jakou se pyšní láska samotná...     Tato báseň byla výlučně napsaná pro tento blog. Otavínka