85. VÝROČÍ NAROZENÍ

 

Před 85 lety – dne 22. února 1936 se v Postřelmůvku na Šumpersku 

narodila  Libuše RUSKOVÁ, textilní výtvarnice a grafička. Do 

obecné školy chodila v  rodišti, měšťanskou školu navštěvovala 

v Postřelmově. V patnácti letech začala pracovat v Rapotínských 

sklárnách jako malířka skla a návrhářka malovaného dekoru na sklo. 


V roce 1953 složila zkoušky na Vyšší průmyslovou školu sklářskou 

v Železném Brodě, avšak do školy nenastoupila a rozhodla se pokračovat 

v původním povolání. O rok později se vdala a společně s manželem se 

v roce 1960 přestěhovala do Šumperka. Po příchodu do Olomouce 

v roce 1966 začala intenzivně rozvíjet některé ručně vázané textilní 

techniky jako goblén, macramé a také šité krajky v rámu, 

tzv. níťáky. V této technice pracovala převážně s černou čalounickou 

nití, přírodními i barevnými materiály, jako byly koudel, provázky, 

sisál, korálky, barvená příze aj. První její postavou byla „Pastýřka“ (1969). 

V roce 1971 vytvořila jednu z největších realizací „Strom z ráje“ 

o rozměrech 100 a 150 cm, který byl  kdysi v čekárně krevních 

odběrů SPEA, na Náměstí Hrdinů 1 v Olomouci. Sisálový závěs 

o rozměrech 250 a 200 cm, nazvaný „Hvězda života“, ozdobil 

Obřadní síň v Žulové. Po mateřské dovolené působila v prodejně 

Dílo Olomouc 1977 - 1991. Po řadu let vystavovala jednotlivé práce 

v galériích Díla v olomouckém regionu. V roce 1970 se účastnila 

výstavy Flóra Olomouc, o pět let později vystavovala v Přerově 

na kolektivní výstavě Výtvarníci střední Moravy. V roce 1976 se 

účastnila dvou výstav a o rok později Výstavy prací amatérských 

výtvarníků, sdružených pod Okresním kulturním střediskem. 

V roce 1978 získala za „Květ podzimu“ Cenu ANTEX v Klatovech 

a v roce 1980 čestné uznání za dílo s názvem „Tesaříkův svět“. 

V roce 1979 se účastnila expozice Výtvarníci olomoucké oblasti 

v Jeseníku. Deset let nesměla vystavovat a tvořit a tak se s její 

tvorbou mohli zájemci potěšit až v roce 1999, kdy se účastnila 

výstavy ve Skautském domě v Olomouci. Během dvaceti let 

vytvořila na sto rozměrných závěsných textilních prací, ručně 

vázaných níťáků a tapisérií, z nichž na osmdesát prodaných prací 

zdobí soukromé i veřejné interiéry  nejen v Čechách, ale i v Dánsku.  

Svět její textilní tvorby je spolu s fotografickými záběry publikován 

v časopise  Vlasta, v roce 1976. Od podzimu 2012 se  každoročně 

zabývala  při Skautském dnu, výstavou kreseb, grafik a novoročenek 

z pozůstalosti  manžela Mgr. Ladislava Ruska – Šamana (1927-2012)

 a spolupracovala na vydávání Skautského nástěnného kalendáře. 


V roce 2014 ilustrovala básnickou sbírku Zbyňka Šišky Koloběh. 

V červnu 2020 dokončila rodinnou kroniku a poslední letní dny se 

věnovala textilním obrazům, které chtěla vystavit na podzim.

Zemřela v olomoucké nemocnici 26.8.2020.

 
ČEST  JEJÍ  PAMÁTCE!
 

 

Komentáře

  1. Libuše

    Na milé lidi, kteří s námi nějakým způsobem přišli do styku nezapomínáme. Jsou v naší mysli, jejich ilustrace v knihách. Kdo v srdcích žije, neumírá....

    OdpovědětSmazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

JARO

ZÁCHRANNÝ KRUH

CELESTÝNOVY KROKY