125. VÝROČÍ NAROZENÍ

 Dne 15. února 1896 se v Praze narodil  věhlasný oftalmolog

 Václav VEJDOVSKÝ.

 

 

Studoval vinohradské gymnázium, kde maturoval v roce 1914. Poté

absolvoval Lékařskou fakultu Karlovy univerzity, kde promoval r. 1919. 

Pracoval pak dva roky na oční klinice v Paříži a v roce 1921 se stal prvním 

asistentem na nově založené Oční klinice LF při Masarykově univerzitě 

v Brně. Na jaře roku 1928 vyhrál konkurs na primáře očního oddělení 

Zemských ústavů v Olomouci. R. 1930 se habilitoval na brněnské univerzitě

a stal se zde externím vysokoškolským učitelem. Pracoval také v řadě

evropských oftalmologických společností, inicioval založení Spolku

českých lékařů a byl rovněž členem a posléze i prezidentem pobočky

Rotary Internacional v Olomouci v letech 1935-1936. V době 2. světové 

války pracoval v odboji v Lutíně se skupinou Ing. Jana Sigmunda, majitele 

strojírenských a chemických podniků Sigmund Pumpy a Chema a byl vězněn 

v Cejlu a Kounicových kolejích. Po válečných útrapách, kdy byl vězněn na 

Špilberku v Brně, se významně podílel na obnovení olomoucké univerzity. 

V roce 1946 se stal prvním vedoucím katedry a přednostou oční kliniky LF UP. 

Byl prvním voleným děkanem lékařské fakulty v roce 1948 a potom v letech 

1954 až 1958. Stál u zrodu Československé oftalmologické společnosti, kde od 

počátku pracoval ve výboru a od roku 1967 byl jejím předsedou. Jeho vědecké 

a organizační zásluhy o univerzitu byly oceněny v roce 1956 udělením Zlaté 

medaile UP a byla mu udělena i vysoká státní vyznamenání. Profesor Vejdovský 

však byl především vynikajícím očním lékařem. Byl nejen zručným operatérem, 

ale též výborným psychoterapeutem. Pro každého pacienta měl vždy čas i vlídné 

slovo a uměl rozdávat víru v uzdravení. Jezdili za ním z celé republiky. Miloval 

děti a v roce 1954 se zasloužil o to, že v Litovli byla otevřena internátní škola pro 

slabozraké děti pod odborným dohledem oční kliniky. Byl též patronem školy 

v Kroměříži. Měl rád svou práci a miloval vše krásné, hudbu, obrazy a knihy. 

Byl taky členem klubu turistů a tato láska k přírodě a pohyb na čerstvém 

vzduchu mu přinesly dlouhý věk. V Olomouci působil od r. 1928, na LF od 

1946 – 1970, 1948 ve funkci děkana LFUP. První přednosta oční kliniky

 v Olomouci .Navštívil řadu pracovišť v Evropě. Stal se členem francouzské 

a rakouské oftalmologické společnosti a byl členem výboru Evropské oftalmolog.

společnosti. Za jeho působení byla oční klinika v Olomouci vyhledávaným ústavem 

a jeho pracoviště bylo nazýváno „Olomouckými Lurdami“. Během svého 50 ti letého 

působení provedl téměř 20 tisíc operací. V r. 1968 připojil prof. Vejdovský svůj podpis 

pod Prohlášení 2000 slov, za což byl tehdejšími mocnými donucen k odchodu z kliniky.

 V jeho další práci se mu významným způsobem staly pomocníkem sestry III. řádu 

 Svatého. Františka a to Eligenda, Jenovéfa a Odillona. Jeho jméno nesmělo být

 připomínáno ani při jeho úmrtí. Zemřel 28. září 1977 v Olomouci. 

A je pohřben na ústředním hřbitově  ve skupině H5, kde je též pamětní deska

od pražského sochaře Karla Stádníka, který v Olomouci vytvořil i Křížovou

cestu v dómě svatého Václava.  V listopadu 1992 byla založena Nadace prof. MUDr. 

Václava Vejdovského při Základní škole internátní pro slabozraké v Litovli, jehož 

zásluhou byla v r. 1954 tato škola založena. Tato nadace iniciovala zpracování

a vydání monografie   Václav Vejdovský: Život olomouckého oftalmologa,

kterou zpracovala PhDr. Renáta Klvačová, ředitelka archivu olomoucké

univerzity. Kniha vyšla v malém nákladu  150 výtisků, ale je možné si

ji objednat a zakoupit v elektronické podobě. Křest knihy se konal na UP

v březnu 2020.


 

Komentáře

 1. S prof.Vejdovským jsem se setkala osobně, když jsem doprovázela maminku mého manžela, která byla jeho pacientkou. Byl to velice hodný a přívětivý pán.

  OdpovědětSmazat
 2. Takových odborníků si musíme považovat. Dobře jsi Haničko udělala, že jsi nám pana Vejdovského představila. Věřím, že vychoval spousty odborníků, čest jeho památce.

  OdpovědětSmazat
 3. Libuše

  Profesor Vejdovský jistě pomohl svou profesí očního lékaře mnoha lidem. Proto byla oční klinika v Olomouci tak vyhlášená. Ale svět je nevděčný, a proto jsme rádi, když nám tyto skromné a laskavé lidi Haničko - Otavínko připomeneš.

  OdpovědětSmazat

Okomentovat

Populární příspěvky z tohoto blogu

JARO

ZÁCHRANNÝ KRUH

CELESTÝNOVY KROKY