115. VÝROČÍ NAROZENÍ

 

Dne 26. února 1906 se v Seničce na Litovelsku narodil 

Josef KOUDELÁK, básník, prozaik, folklorista a 

ředitel školy.  Vychodil obecnou školu v rodišti a v letech 

1917 - 1921 absolvoval RG v Litovli a poté do roku 1925 

studoval na Učitelském ústavu v Olomouci.  Vyučoval 

pak na obecných školách v Července, Slavětíně u Litovle

a na Dívčí měšťanské škole v Novém Jičíně čtyři roky. 


Od r. 1933 působil jako správce jednotřídky v Renotách 

u Litovle a pak učil v Uničově, v Náměšti na Hané, 

ve Šternberku, ve Štarnově u Šternberka  (1948 – 1958 ). 

V letech 1958 – 1960 působil jako ředitel základní školy 

v Bělkovicích u Olomouce. Již v době svého studia psal 

fejetony, básně a drobné příspěvky do časopisů a aktivně 

se zúčastňoval osvětové a kulturní práce ve všech působištích.

V poezii opěvoval tradiční život na Hané. Oslavou rodné vsi je 

báseň Senička z roku 1929.V několika románových pracích 

(S větrem o závod, Skála puká, Vítězná chudoba, Radlice Boží, 

Zlatá Srdce, Krůpěje, Náš rod) zobrazil vesnický život v této 

úrodné oblasti. Ve středu jeho literárního zájmu byli prostí 

venkovští lidé a jejich sociální a hospodářské poměry. Slezskému 

bardu Petru Bezručovi věnoval práci Petr Bezruč na Hané. 


 

Spolu s Josefem Vacou a Josefem Vrbkou zpracoval ve dvou 

publikacích na dvě stě pověstí s názvem Pověsti z kraje básníka 

F. S. Procházky, vydané v roce 1939 a 1940. Z roku 1948 je 

jím uspořádaná vlastivědná publikace Štarnov pod Šternberkem 

z minulosti k přítomnosti. Jeho sběratelství lidových pověstí 

a zkazek vyústilo ve 40. a 50. letech ve vlastní pohádkovou 

tvorbu. Básník, prozaik, folklorista a jeden z předních představitelů 

ruralismu zemřel 20. 8. 1960 v Bělkovicích u Olomouce. Výbor 

z jeho poezie i prózy vydaný v Seničce v roce 2000 uspořádal 

spisovatelův syn ing. Aleš Koudelák.


 

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

JARO

ZÁCHRANNÝ KRUH

CELESTÝNOVY KROKY